Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 

Salgs- og leveringsbetingelser for køb af varer på www.gazelle.fiberbeton.dk

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle bestillinger og køb af varer på www.gazelle.fiberbeton.dk og for alle leverancer i forbindelse hermed fra Danteam Gazelle Fiberbeton ApS (herefter "Gazelle Fiberbeton"). Der kan kun indgås aftale på dansk.  

1. Indgåelse af aftale

1.1 Endelig aftale mellem køber og Gazelle Fiberbeton anses for indgået, når Gazelle Fiberbeton har adgang til købers ordre. Gazelle Fiberbeton sender snarest muligt derefter en elektronisk kvittering samt en ordrebekræftelse til køber pr. e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder, foruden oplysninger om købers ordrenummer, navn, adresse, leveringsadresse og betalingsmåde, en oversigt over de bestilte varer, den samlede pris, leveringsomkostningerne mv.  

1.2 Gazelle Fiberbeton opbevarer alle bestillinger i 5 år. Køber kan rekvirere en kopi af sine bestillinger ved at rette henvendelse til Gazelle Fiberbeton.

2. Priser, forsendelsesomkostninger og betaling

2.1 Priserne gælder normalt for et kvartal ad gangen. Undtaget herfra er moms- og øvrige afgiftsmæssige ændringer, der medfører en forholdsmæssig forøgelse af priserne ved ikrafttræden.

2.2 Alle priser er i danske kroner, inkl. moms, men ekskl. fragt. Køber faktureres den pris, der på bestillingstidspunktet er angivet ud for den bestilte vare. Der tages dog forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

2.3 Der kan kun betales med MobilePay og ved bankoverførsel. 

 3. Levering

3.1 Levering sker kun til adresser i Danmark. Der kan indgås særlig aftale om levering i udlandet ved telefonisk henvendelse til Gazelle Fiberbeton.

3.2 Sædvanlig leveringstid er 5 hverdage regnet fra ordrebekræftelsens dato. Er der undtagelsesvist længere leveringstid på en vare, vil det fremgå af ordrebekræftelsen. Gazelle Fiberbeton er i øvrigt berettiget til at levere såvel før som op til 2 uger efter det aftalte leveringstidspunkt.

3.3 Kan varen ikke leveres inden 14 dage fra købers bestilling, kan køber dog hæve aftalen. Meddelelse om, at køber ønsker at hæve aftalen rettes til Gazelle Fiberbeton.

 4. Fortrydelsesret

4.1 I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 har forbrugere 14 dages fortrydelsesret i forbindelse med fjernsalg. Det er som udgangspunkt en betingelse, at varen tilbagegives i væsentlig samme stand og mængde (uåbnet original emballage.), som da køber modtog den.

4.2 Fortrydelsesfristen regnes som udgangspunkt fra den dag, varen modtages. Modtages varen fx mandag den 1., har køber frist til og med mandag den 15. Udløber fortrydelsesfristen på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan køber vente med at fortryde til den følgende hverdag.

4.3 Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal varen tilbagesendes eller tilbagegives til Gazelle Fiberbeton. Det er tilstrækkeligt, at varen inden fristens udløb er overgivet til postvæsenet eller en anden virksomhed, som har påtaget sig forsendelsen til Gazelle Fiberbeton. Det anbefales, at køber gemmer kvitteringen for, at varen er overgivet til postvæsenet mv. som bevis for, at der er fortrudt rettidigt. Køber kan også fortryde aftalen ved fx at undlade at modtage varen eller undlade at hente den ved fragtmanden.

4.4 Køber skal selv betale omkostninger (fragt) ved varens tilbagesendelse.

4.5 Fortryder køber aftalen, vil købesummen blive tilbagebetalt, når Gazelle Fiberbeton har modtaget varen retur og har haft lejlighed til at undersøge den.

5. Mangler og ansvar

5.1 Køber er forpligtet til at reklamere inden rimelig tid efter, at køber har konstateret eller burde have konstateret, at varen lider af en mangel. Mangelfulde varer returneres til Gazelle Fiberbeton, der afholder forsendelsesomkostningerne i forbindelse med tilbagesendelsen.

5.2 Mindre udsving i farvenuancer kan forekomme ved efterbestilling af varer, da varerne kan være fra forskellige produktionsrunder og udgør ikke mangler, der kan udløse mangelsbeføjelser i medfør af bl.a. købeloven.

5.3 Et erstatningskrav overfor Gazelle Fiberbeton kan ikke overstige fakturabeløbet for de solgte varer. Gazelle Fiberbetons erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og Gazelle Fiberbeton er ikke ansvarlig for tingsskade, indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og avancetab.

 6. Force majeure

6.1 Gazelle Fiberbeton er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til indgåede aftaler som følge af force majeure begivenheder udenfor Gazelle Fiberbetons kontrol såsom, men ikke begrænset til, krig, regeringsindgreb, strejke, driftsforstyrrelser, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, forsinkelser hos fragtselskabet og lign., der medfører forsinkelse eller hindrer levering af varen.

6.2 Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de af punkt 6.1 omfattede begivenheder, udskydes leveringstiden med et tidsrum svarende til hindringens varighed. Såfremt leveringshindringen må påregnes at ville vare længere end 30 dage, er såvel Gazelle Fiberbeton som køberen berettiget til at annullere indgåede aftaler, uden at dette skal anses for misligholdelse. Ingen af parterne har herefter noget krav mod hinanden.

7. Henvendelser, returadresse mv.

7.1 Spørgsmål, reklamationer og øvrige henvendelser skal ske til:

Danteam Gazelle Fiberbeton ApS

Tlf.: 6615 9445

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

CVR-nr. 56059016

7.2 Varer, der returneres, skal som minimum ledsages af oplysninger om købers navn og adresse - og gerne af enten ordrebekræftelsen, fakturaen eller lign. dokumentation i original eller kopi.

8. Personoplysninger

8.1 Gazelle Fiberbetons behandling af persondata sker under iagttagelse af persondatalovens regler.

8.2 Køber skal oplyse sin e-mail adresse i forbindelse med indgåelsen af aftalen. Gazelle Fiberbeton er berettiget til at anvende e-mail adressen til at kontakte køber vedrørende den aktuelle aftale eller fremtidige leverancer samt tilbud herom. Køber kan til enhver tid frabede sig yderligere henvendelser ved at kontakte Gazelle Fiberbeton.

9. Tvister

9.1 Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne i forbindelse med købers bestilling og køb af varer på www.gazelle-fiberbeton.dk, herunder uenighed om fortolkningen af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Gazelle Fiberbetons værneting.