Gazelle Kombimørtel - udendørs klæb & fuge

Anvendelsesområder Gazelle Kombimørtel er beregnet til opsætning af murstensskaller, kalksandstensskaller, natursten og klinker. Mørtelen er primært beregnet til udendørsbrug, men kan også bruges indendørs. Det er en kombinationsmørtel, der i en og samme arbejdsgang fungerer som opsætningsklæb og som fuge.
Produktbeskrivelse Gazelle Kombimørtel består af cement samt konsistensgivende, hærdningsregulerende og vandafvisende tilsætningsstoffer. Gazelle Kombimørtel er vandafvisende, frostsikker og diffusionsåben. 
Underlag
  • Isoleringselementer
  • Pudsede overflader
  • Tegl
  • Eternit
  • Beton
  • Porebeton
  • Letklinkerbeton
Standart farver Mørkegrå, lysegrå og hvid.
Forbrug Ca. 2,5 kg per m2
Forberedelser Inden opsætningen rengøres underlaget for støv, fedt og andre urenheder. Afvaskning foretages med en stærk sodaopløsning. Salmiakholdige rengøringsmidler kan forringe vedhæftningen.
Færdigblanding 1 liter vand til ca. 4 kg pulver. 
Blanding Bland pulveret i vandet mens der røres. Lad materialet stå i ca. 10 minutter. Rør efter og blandingen er klar til brug.
Udførelse Mørtelen trækkes på med en tandspartel med 6-7 mm tænder. Der påføres ikke mørtel på et større areal af gangen end det, der svarer til en opsætningstid på 15-45 min. Spartlens vinkel til underlaget skal være ca 60°. Skallerne trykkes omhyggeligt fast i den fugtige mørtel med en let frem- og tilbagegående bevægelse. Mørtlen har en kraftig “holde-fast-evne” således at afstandsstykker mellem skifterne normalt er unødvendige. Udglatning af fugerne foretages med en fugepind eller pensel. Udglatning bør foretages straks efter opsætningen. Bliver mørtelen for tør, kan der tilsættes en smule fugtighed ved at dyppe penslen i rent vand. Det tilrådes at holde fugeværktøjet rent hele tiden. Brugstiden er ca 12 timer, hvorefter afhærdningen begynder.
Anvendelses temperatur Arbejdstemperaturen skal være minimum +5 grader C.
Konsistens Pulver
Sundhedsklasse Som cement. Det anbefales at man bruger handsker under arbejdet, da cement kan virke udtørrende/irriterende på huden. Ved øjenkontakt: Skyl øjnene grundigt med vand i mindst 15 minutter.
Opbevaring Holdbarhed: min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og hævet fra underlaget på paller.
Emballage 20 kg. papirsæk med plast indlæg.
Fortynding Vand
Afrensning Vand