Gazelle Ekstremmørtel 0.6S

Anvendelsesområder  Gazelle Ekstremmørtel 0.6S er en sprøjtbar fiberarmeret specialmørtel til brug både inde og ude. Benyttes hvor ekstra styrke og fleksibilitet er nødvendig, f. eks til beklædning af metalvægge. Gazelle Ekstremmørtel 0.6S Har de samme gode egenskaber som Gazelle Ekstremmørtel EAC IIIv, men indeholder færre polypropylenfibre, hvilket gør den mere velegnet til opgaver, hvor den skal sprøjtes på.
Produktbeskrivelse  Gazelle Ekstremmørtel  0.6S består af cement og polypropylenfibre samt konsistensgivende, hærdningsregulerende, plastificerende og vandafvisende tilsætningsstoffer. Gazelle Ekstremmørtel  0.6S kan sprøjtes på i lag fra 2 mm op til 20-40 mm. P.g.a. det høje indhold af polypropylenfibre revner produktet ikke efter afhærdning, men forbliver stabilt selv ved stærke rystelser samt temperaturudsvingninger. Gazelle Ekstremmørtel  0.6S er vandafvisende, frostsikker og diffusionsåben.
Underlag  Gazelle Ekstremmørtel  0.6S hæfter på stort set alle kendte byggematerialer som f.eks.:
  • Isoleringsmaterialer
  • Træ
  • Metal (trådnet, plader, stænger)
  • Glas
  • Net
  • Fiberdug
  • Tegl
Blanding  Bland ca. 4 dele Gazelle Ekstremmørtel  0.6S i 1 del vand. Det letter arbejdet betydeligt hvis man anvender tvangsblander, alternativt kan man bruge en boremaskine påmonteret pisker. Rør grundigt rundt til konsistensen er som blødt ler. Lad blandingen hvile i ca. 10 min. inden den bruges. Man bør ikke blande mere materiale end hvad der skal bruges inden for 1 time.
Forberedelser  Underlaget skal være rent og fast. Løs kalk og rester skal fjernes. Gazelle Ekstremmørtel  0.6S binder bedre hvis underlaget først er svummet. (kostet over med en tynd Ekstremmørtel blanding).
Udførelse Sprøjtes på med mørtelsprøjte og glittes efter med glittebræt, eller lægges på med glittebræt og murske.
Anvendelses temperatur  Optimal temperatur ligger mellem 10 og 25 ºC i hærdeperioden. Undgå at arbejde i stærk sol eller i regnvejr.
Farve Lys cementgrå
Konsistens Pulver
Færdigblanding
  • 1 del vand til 4 dele pulver. (ca. 4 liter vand til 20 kg)
  • Til svumning: 1 del vand til 1½ dele pulver. 
Vægtfylde ca. 1,5
Forbrug ca. 1,5 kg pr. m² pr. mm. Til beklædning af vægge skal man regne med en tykkelse på 8 – 12 mm.
Sundhedsklasse Som cement. Vi anbefaler at man bruger handsker under arbejdet. Ved øjenkontakt; Skyl grundigt med vand.
Opbevaring Holdbarhed: ca. 12 mdr. i uåbnet emballage. Opbevares tørt og hævet fra underlaget på paller. Tåler frost.
Emballage 20 kg. sæk eller big-bag (1 ton).
Fortynding Vand
Afrensning Vand